Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Gunnfjauns Kapell - Dansä Läite
2001

[SJECD 14]


1. Gunnels vals
2. Småpolskorna
3. Just Jost
4. Det gingo två flickor
5. Groddaliran
6. Sletkalsgilde
7. Groddapolskan
8. Läile nätte fröken
9. Lärbropolskan
10. Dansä läite
11. Trumbromsen
12. Högaste himmel
13. Mördarpolskorna
14. Den bergtagna

SJECD 7

SJECD 9

SJECD 12

SJECD 14

Reviews

OrderBack to start page