Gunnfjauns Kapell

Svante Pettersson

Hemållt

Margits Sånger

Blackthorn

Volund

Ensemble Villancico

Triller

Jan Ekedahl

Ziya Aytekin

Burgess, Ådin & Wingård

Luntilua

Orientexpressen

Eitre

Utlottningen

Luntilua - Matts Arnbergs inspelningar av visor på Gotland 1956 [SJECD 26]

Patrik Lindby
1. Kvännväisä
2. Knäppvalsen
3. Fårö käutvalsen
4. Pinn-Ole spelte /Sväinryggen
5. Astumor Grete
6. Luntilua
7. Två styvar vallen skall vi köpe
8. Far min har lovat att svärve
9. Förgäves uppå stigen
10. Kråkvisan
11. Skräddaren, skomakaren, bonden och smeden
12. Där gingo två flickor i grönaste lund
13. Herr Peders sjöresa

Emma Pettersson
14. Gubben u källingi
15. Ja, gick mig i lambälunden in
16. A väisä um Nils Jonsson
17. Tyst, tyst lille Lassen
18. Med mjölksurran kom jag till staden
19. Byss lullaren lull

August Bodin
20. Ole Pettssons väisä
21. Julramsa
22. Polsktrall

Aron Gahrén
23. U Jaku Smissen han to fräiarstyvlar pa

Nina Wengberg
24. Husförhörsvisan
25. Jag vandrat har kring den vida jorden

Elsa Cedergren
26. Den bocken som du gav mig

Adolf Österdahl
27. Gartru u Bengt i Vasste kvann

Sigrid Kindberg
28. Massgaisti väinar
29. Vyss läilä lull
30. Vyss, vyss läilä kinn

Alma Nyström
31. Nu kommer den förste friarn

Frank Landtbom
32. Brännerivisan
33. Jär va dä jär
34. Ja vait a kvänn äuti Forse ting

Ida Landtbom
35. Prästen och bondhustrun

Karl Lithberg
36. Lasse lille du
37. Dä var en gang a källing
38. När jag var en liten bondedräng
39. Gamble Mörti
40. Gamble Valu
41. Kvinnfolki sittar kring bänkar u singar

Olga Pettersson
42. I kajlungs akar där star a kvänn

Vina Pettersson och Hilmer Pettersson
43. Vid sjöstranden där sprider sig en ranka
44. Ack hör du Greta lilla (med Hilmer)

Wilhelm Wessman
45. Dä bor an man pa Fårö
46.I Mölnorgarde där bor an stolle

SJECD 26

Reviews

OrderBack to start page