För bokning eller mer information kontakta:

E-post: info@gotlandartist.com

Telefon: 0498-259410

www.gotlandartist.com

E-post: gunnfjauns.kapell@sjelvar.com

Telefon: 070-591 16 02