I november 2005 jubileumsturnerade vi i Sverige. Rikskonserter arrangerade.

Vi spelade i:

Linköping, Skinnskatteberg, Västmanland, Helsingborg, Halmstad, Malmö, Stockholm, Västerås samt Visby.

2008 har vi ännu inte mycket bokat. I oktober spelar vi för föreningen Kapriol i Växjö som fyller 30 år.